Vi vill tillföra än mer resurser till myndigheten. Forskning inom arbetsmiljöområdet och implementering av densamma är av största vikt för att förebygga sjukskrivningar och ohälsa på våra arbetsplatser.