Sverige är idag ett kluvet land, kluvet mellan invandrare och svenskar, stad och land, äldre och yngre. Flera regeringar har under lång tid tillåtit samhällskittet att krackelera, Sverige behöver alltså mer än någonsin en politik för att bygga vår gemensamma identitet för social tillit och för sammanhållning. Vi är övertygade om att de som är med och bygger upp något också är mer benägna att vårda. Sammanhållning innebär ett gemensamt kollektivt ansvar för det svenska samhället. En svensk medborgare ska vara lika väl införstådd med sina plikter och skyldigheter, som med sina rättigheter. Således bör utländska medborgare som önskar bli svenska tydligt visa att de är redo och villiga att ta del i det kollektiva ansvaret för Sverige. Sverigedemokraterna drivs av kärlek och framtidstro för vårt land. I vårt Sverige står välfärdsstaten stark och det offentliga ställer upp när liv, hälsa och trygghet hotas. I vårt Sverige gör man sin plikt och kräver sin rätt. Skattemedel hanteras ansvarsfullt och med transparens, den svenska kulturen syns och är en livskraftig, naturlig del av samhället. På så sätt stärks och bevaras den sociala tilliten och vår gemensamma identitet.

Sverigedemokraterna vill därför bland annat öka medborgarskapets betydelse, stärka den kulturella sammanhållningen med lokala kulturlotsar, vilka ska integrera det lokala kulturarvet i välfärdens verksamheter och etablera Sverigecenter i landets mest utsatta områden. Vi vill också skapa fler vägar till utbildning och arbete för dem, som saknar gymnasieexamen och utvidga den samhällsorientering som erbjuds invandrare och göra den obligatorisk för alla som får uppehållstillstånd.