De nationella proven ska digitaliseras och rättas centralt, vilket är ett förslag som Sverigedemokraterna har drivit länge. Digitaliseringen i skolan behöver förbättras. Det bör undersökas om mer enhetliga system och digitala verktyg kan användas för bättre samverkan mellan olika skolenheter. Kompetensutveckling  hos lärare och skolpersonal ska stödjas.