De nationella proven ska digitaliseras och rättas centralt. Detta har Sverigedemokraterna drivit som förslag sedan länge. Digitaliseringen i skolan behöver förbättras. Det behöver undersökas om mer enhetliga system och digitala verktyg kan användas så att olika skolenheter enklare kan samverka. Kompetensutveckling hos lärare och skolpersonal behöver stödjas.