För att utnyttja vårdens resurser effektivt ska ett nationellt IT-stöd införas för att ge en helhetsbild av väntetider och tillgänglighet över hela landet. IT-stödet ska bistå nationella vårdplatskoordinatorer med att klara vårdgarantin. Det ska vara möjligt för patienter och anhöriga att se var i landet en viss behandling har kortast väntetid och det ska vara enkelt att jämföra vårdgivare och regioner. På så sätt drivs utvecklingen framåt och kvalitetssäkring kan ske samtidigt som patienternas valmöjligheter stärks.