Sverige bör stå utanför NATO då alliansfrihet är det bästa ur säkerhetspolitisk synvinkel. Vi tror på att följa devisen ”Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig.” Däremot menar vi att ett starkare nordiskt försvarssamarbete skulle vara till vår fördel.