Sverigedemokraterna vill att Sverige ska bli medlem i Nato mot bakgrund av det försämrade omvärldsläget och att Finland nu ansöker om medlemskap. Sverige och Finland utgör en strategisk helhet och Sverigedemokraterna har sedan tidigare förespråkat ett försvarsförbund med Finland. Det är därför rimligt att Sverige tillsammans med Finland, givet det försämrade omvärldsläget, går med i Nato. Beslutet om att förorda ett Natomedlemskap har tagits efter den säkerhetspolitiska analysen som har genomförts med alla riksdagens partier och där flera experter har varit involverade.