Nystartsjobben är ineffektiva, kostsamma och har en undanträngningseffekt. Sverigedemokraterna anser därför att Nystartsjobb bör avvecklas tillsammans med de flera av de övriga subventionerade anställningarna.