Många kommuner och landsting köper idag in livsmedel som är olagliga att producera i Sverige enligt gällande miljö- och djurskyddslagstiftning. Viljan hos konsumenterna att köpa närproducerade livsmedel där djur behandlas på ett etiskt sätt ökar. En satsning bör också göras för att säkerställa att andelen närproducerade livsmedel i de offentliga upphandlingarna i motsvarande takt. En sådan politik stödjer ett livskraftigt svenskt jordbruk som producerar högkvalitativa och trygga livsmedel för svenska konsumenter.