Äktenskap genomförda utomlands skall uppfylla alla krav svensk lagstiftning uppställer för att de ska godkännas i vårt land. Det innebär att ombudsäktenskap inte ska godkännas i Sverige. Det handlar också att skydda dem som riskerar att utsättas för tvångsäktenskap eller i annat fall gifts bort mot sin vilja.