Äktenskap genomförda utomlands ska uppfylla alla krav som svensk lagstiftning uppställer för att de ska godkännas i Sverige. Det innebär att ombudsäktenskap inte ska godkännas. Det handlar om att skydda de som riskerar att utsättas för tvångsäktenskap eller på andra sätt gifts bort mot sin vilja.