Många svenska hushåll har en stor skuldbörda och kreditrisken har ökat påtagligt senaste åren. Det innebär en förhöjd risk även för samhället i sin helhet. Det är viktigt att vidareutveckla ett ramverk som kan bromsa en osund skuldutveckling. Kronofogdemyndigheten behöver lägga mer fokus på att informera och stödja skuldsatta hushåll. Viktigt är även att öka medvetenheten hos privatpersoner om överskuldsättning och hur man undviker att hamna i en sådan situation.  Kronofogdemyndigheten bör ges i uppdrag att utveckla informativt och stödjande arbete.