Vi betraktar pension som uppskjuten lön. Det finns därmed varken någon logik eller rättvisa i att pensionärer ska straffbeskattas i den utsträckning som sker idag, relativt vanliga löntagare. Sverigedemokraterna vill helt avskaffa den extra skatten på pensionärer. Denna skattesänkning är för oss högt prioriterad som vi helst ser införs snarast möjligt. Detta skulle innebära en förbätttad disponibel nettoinkomst motsvarande 475 kronor per månad för en helt genomsnittlig pensionär.