Det svenska pensionssystemet är underfinansierat och många måste pensionsspara privat. Sverigedemokraterna förespråkar en allemanspension utan avdragsrätt vid insättningar, men med låg schablonbeskattning, där varje individ kan sätta av upp till ett prisbasbelopp per enskild inkomstår, med tidigast möjliga uttag vid 55 års ålder. Samtidigt vill vi återställa skatten på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar till nivån före regeringens senaste höjning.