Sverigedemokraterna vill avskaffa skattehöjningen som den rödgröna regeringen lät införa på investeringssparkonto från år 2018 års budget. Att medborgare väljer att trygga den egna pensionen genom sparande kan inte betraktas som annat än en dygd och bör uppmuntras istället för att morarbetas.