Ett effektivt polisväsende kräver kompetent personal, en välstrukturerad organisation och ett ledarskap som inger förtroende. Det krävs även att poliserna har de befogenheter som behövs för att upprätthålla lag och ordning.

Vi vill därför, bland annat, göra det lättare för polisen att använda hemliga tvångsmedel och brottsprovokation samt ge polismän rätt att bära sitt tjänstevapen även utanför tjänsten.