Poliskrisen har lett till massavhopp. För att hindra detta behöver vi mer attraktiva lönetrappor, arbetsvillkor och utrustning vilket höjer statusen för polisyrket och är en förutsättning för att lyckas bibehålla och dessutom rekrytera fler poliser. Sverigedemokraterna föreslår därför en riktad lönesatsning där Polismyndigheten tillförs 1 475 miljoner för detta år 2020.