Premiepensionsrätter intjänas idag separat av yrkeverksamma individer. Sverigedemokraterna vill möjliggöra en automatisk delning av PPM-rätter mellan makar. Utöver detta vill vi slopa kostnadavdraget om 6% som idag påförs vid överföring av dessa. Reformen möjliggör att mellan makar överföra pensionsrätter särskilt för att trygga den ekonomiska ställningen hos den med lägre pension.