I och med att den psykiska ohälsan ökar hos barn och unga ökar också förskrivningen av psykofarmaka och ofta föreligger en stor beroenderisk samt risken för biverkningar. Trots det får en stor andel unga preparaten utskrivna och i många fall handlar det om längre perioder. Detta går emot befintliga riktlinjer. Vi menar att förskrivningen av en viss typ av läkemedel ska ske i samband med kompletterande behandling och seriös uppföljning av patienten. Därför ser vi behov av att vårdens behandlingsmetoder kontinuerligt kvalitetsgranskas och utvärderas.
Det krävs en tydlig strategi för att för att minska den ökade förskrivningen av psykofarmaka. Vi behöver likaså säkra den farmakologiska behandlingens följsamhet genom standardiserad uppföljning och utvärdering.