För att inte i onödan dra ut på regeringsbildningen och förhindra att en övergångsregering sitter för länge bör en bortre tidsgräns införas. Sveriges monark bör i egenskap av statschef och samlande symbol för riket, efter fria demokratiska val, dessutom återta den roll som talmannen numera har att ge regeringsuppdraget till den blivande statsministern. En moderniserad statsrådsförsäkran bör återinföras. Inte minst för att erinra om högtidligheten och allvaret i uppdraget. Försäkran bör ha den numera avskaffade statsrådsförsäkran som förebild.