Sverigedemokraternas utgångspunkt är att kommuner utanför storstadsregionerna ska leva av egen kraft, men staten ska ändå använda sig av till buds stående medel för att påverka utvecklingen. Statliga jobb bör förläggas till landsbygden i en utsträckning som motsvarar dess befolkningsunderlag. Digitaliseringen av samhället gör det väsentligt lättare att lokalisera myndigheter till olika platser i Sverige. En annan väsentlig aspekt av regionalpolitiken är mobilitet och transport till en rimlig kostnad. Sverigedemokraterna förordar höjda reseavdrag och lägre skatt på drivmedel. Vi vill också garantera polisiär närvaro på landsbygden och i mindre städer.