Kommuner utanför storstadsregionerna ska leva av egen kraft, men staten ska ändå använda sig av till buds stående medel för att påverka utvecklingen. Statliga jobb bör i större utsträckning förläggas till landsbygden. Digitaliseringen av samhället gör det väsentligt enklare att lokalisera myndigheter till olika platser i Sverige. En annan väsentlig aspekt av regionalpolitiken är mobilitet och transport till en rimlig kostnad. Värnande av reseavdrag och lägre skatt på drivmedel är viktigt, likaså polisiär närvaro på landsbygden och i mindre städer. Sverigedemokraterna vill stärka det kommunala utjämningssystemet.