Sverigedemokraterna vill ha ett importförbud för animalieprodukter, från djur som utsätts för systematiskt onödigt lidande och som väsentligt strider mot intentionerna med svensk djurskyddslagstiftning. Allra mest angeläget är ett stopp för importen av kött från djur som slaktats helt utan bedövning, vilket i praktiken innebär ett förbud mot import av halal-slaktat och annat rituellt slaktat kött.