Det ska införas ett importförbud för animalieprodukter som härstammar från djur som utsatts för systematiskt och onödigt lidande och som väsentligt strider mot intentionerna med svensk djurskyddslagstiftning. Allra mest angeläget är ett stopp för importen av kött från djur som slaktats helt utan bedövning, vilket i praktiken innebär ett förbud mot import av halal-slaktat och annat rituellt slaktat kött.