ROT-avdraget är ett viktigt verktyg i att bekämpa svartarbete och göra svarta jobb vita. SD vill därför utöka ROT-avdraget och procentsatsen för avdrag på arbetskostnaden från 30 till 50 %.