RUT-avdraget är ett viktigt verktyg i att bekämpa svartarbete och göra svarta jobb vita. Det är också en viktig åtgärd för att möjliggöra mer av kvinnligt företagande. För de individer som står långt ifrån arbetsmarknaden kan RUT-avdraget vara en värdefull väg in i arbete.