Utvecklingen i Ryssland har sedan Vladimir Putins tillträde som president gått i en mycket negativ och auktoritär riktning, vilket Sverigedemokraterna ser med oro på. Den nedåtgående trenden av demokratisk status är påtaglig och exemplen på Rysslands brott mot folkrätten och åsidosättande av de mänskliga rättigheterna är många. Våren 2014 startade Ryssland ett anfallskrig mot Ukraina, detta efter att Ukraina velat närma sig NATO och EU.

Ryssland annekterade Krim-halvön i strid mot internationell rätt och har sedan dess stöttat ryska separatister i östra Ukraina. Enligt rapporter har ryska förband och separatister gjort sig skyldiga till brott mot Genevekonventionen samt brott mot Minsk-avtalet under striderna i östra Ukraina. Annekteringen av Krim är ett uppenbart brott mot Helsingforsavtalet och Sverigedemokraterna har därför vid upprepade tillfällen, i såväl EU-parlamentet som i riksdagen, uppmanat Ryssland att lämna Krim-halvön och östra Ukraina. Sverigedemokraterna ser även med oro på den ökande ryska militära övningsaktiviteten på och kring Östersjön. De rapporter som inkommit tyder på ökad spionverksamhet mot vårt land.