Sverigedemokraterna vill inte återinföra sambeskattning.