Skolan präglas ofta av en pedagogik där barn ska söka information själva, grupparbeten där ett stort ansvar läggs på eleverna, samt att inlärningen ska vara lustfylld. Denna typ av pedagogik passar en del elever, speciellt de från studievana hem. Med denna utveckling har dock elever med särskilda behov hamnat i kläm på ett allvarligt sätt. En särskild satsning behövs på elever med speciella behov för att ge dessa barn stor chans att lyckas i skolan. En satsning ska även göras på särbegåvade elever så att de främjas i sin utveckling och i sitt lärande. I lärarutbildningen ska det i mån av praktisk möjlighet ingå praktik på särskola eller specialskola.