Elever diagnosticerade med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kan ofta erbjudas stöd i den ordinarie undervisningen, men när det inte fungerar ska undervisning i mindre grupp erbjudas med anpassning till dessa elevers förutsättningar och behov. Skolors pedagogik präglas ofta av mycket självstudier och grupparbeten vilket lägger stort ansvar för inlärningen på eleverna själva. Denna typ av pedagogik kan elever som har studievana och är studiemotiverade möjligen hantera, medan de elever som är omotiverade eller har särskilda behov kommer i kläm. Vi vill se fler lärarledda lektioner samt satsa på elever med särskilda behov så att de får bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Vi vill även satsa på särbegåvade elever så att de främjas i sin utveckling och i sitt lärande. I lärarutbildningen ska det om möjligt ingå praktik på särskola eller specialskola.