För att uppnå en lyckad behandling krävs tidiga insatser. Därför måste vården kontinuerligt arbeta med att upptäcka och identifiera sjukdomar så tidigt som möjligt. De svenska satsningarna på regelbundna kallelser till mammografi och cellprovtagningar har lett till minskad dödlighet i bröstcancer och livmoderhalscancer. Sverigedemokraterna anser att dessa typer av screeningåtgärder, där symptomfria individer undersöks i förebyggande syfte, ska utökas. Det är viktigt med en satsning med syfte att introducera fler nationella screeningprogram som till exempel prostatacancerscreening.