Skattesystemet måste förenklas, bli mer lättbegripligt med färre krångliga specialregler och ges en ökad transparens. Svårbegripliga regler som exempelvis fåmansbolagsskattereglerna bör förenklas när det finns ekonomiskt utrymme. Mer rättvisa och enklare regler kan också åstadkommas genom ökad grad av harmonisering av skattesatser på olika skattebaser. Svenska skattebetalare ska känna sig motiverade att betala skatt, genom att välfärden och tryggheten alltid lever upp till förväntningarna, samt att arbete alltid beskattas rimligt. Ett ordentligt höjt grundavdrag bör införas vilket minskar drivkraften för svartarbete. Vi behöver ett skattesystem som är utformat med en starkare koppling mellan inbetalda skatter av olika slag och användningen av indrivna skattemedel. Samtliga skatter behöver etiketteras så att medborgare ges en tydlig bild av vad skatten avser att finansiera. Specifika punktskatter bör användas till ett väl avgränsat och definierat ändamål. Till exempel fordonsskatt ska gå till vägunderhåll och alkoholskatt till sjukvård. Det är viktigt att mäta korrelationen mellan inbetalda skatter och kostnaderna för vad de avser att finansiera. Samtliga delar inom de sociala avgifterna specificeras på lönebeskedet.