Sverigedemokraterna förordar varken ett särskilt högt eller lågt skattetryck. Skattetrycket (samlad skatt som andel av bruttonationalprodukten) behöver alltid harmoniera med ekonomins utveckling och ha sin utgångspunkt i välfärdens och offentliga institutioners finansieringsbehov. Det finns sannolikt en lagom nivå någonstans där skatteintäkterna blir som störst i absoluta tal. För låga skatter innebär låga skatteintäkter, samtidigt som för höga skatter driver bort skattebetalare och därmed leder till lägre skatteintäkter. Det är därför till fördel för de offentliga finanserna att löpandevis eftersträva och anpassa sig till denna nivå, vilket kan innebära en sänkning av exempelvis skatten på arbete. Avsikten med höjda skatteintäkter skall alltid vara att kunna förstärka statens kärnuppgifter, trygghet och välfärd. Därför får skattesänkningarna aldrig bidra till att motsatt effekt – svagare trygghetsinstitutioner och ett svagare välfärdssystem. I sammanhanget kan nämnas att skattetrycket i Sverige idag överstiger OECD:s genomsnittliga skattetryck, samtidigt som staten har stora kostnader för en hel del annat än just kärnuppgifterna inom trygghet och välfärd. En översyn av de offentliga finanserna bör alltså kunna bana väg för skattesänkningar på vissa områden och därmed ett lägre skattetryck totalt sett.