Skattetrycket kan varken vara för högt så att det skrämmer bort företag och jobb. Det kan inte heller vara för lågt, för att alltid kunna finansiera trygghet och välfärd. Däremot bör det vara anpassningsbart utifrån ekonomiskt läge. Vi behöver vara beredd på höjt skattetryck i finansiella kriser för att trygga välfärden för efterkommande generationer men det bör sakta försiktigt anpassas till nivåer närmare globalt genomsnitt i tider av ekonomisk tillväxt och balans när de offentliga budgetarna tillåter detta.