Det är oerhört viktigt med studiero, trygghet och god arbetsmiljö i skolan. Vi vill införa skriftliga ordningsomdömen från och med första klass, satsa extra på jourklass för elever som inte fungerar i normal skolsituation, separat pliktskola för elever som begår allvarliga övergrepp i skolmiljö, öka stödet för kontroller och statligt skolövertagande – ”direktstyrda skolor” av skolor i kris. Vi vill även satsa på mer personal i skolan som tar hand om viktiga saker som exempelvis IT, elevhälsa och administration för att lärare ska avlastas från sådant. Flera satsningar är att införa matreform och att införa fysisk aktivitet på schemat varje dag. Allt detta medverkar till att skapa förutsättningar och miljö för förbättrad studiekvalitet och studiero. Satsning på barn med särskilda behov och särbegåvade barn behövs för att deras lärandemöjligheter och arbetsmiljö ska stärkas.