Det är oerhört viktigt med studiero, trygghet och god arbetsmiljö i skolan. Vi vill införa skriftliga ordningsomdömen från och med första klass och inrätta jourklasser för elever som inte fungerar i normal skolsituation. Elever som har begått allvarliga brott, eller som utgör en fara för andra elever och lärare, ska inte vara i ordinarie skolverksamhet utan få separat undervisning. Vi vill dessutom öka stödet för kontroller och låta staten överta dysfunktionella skolor. Vi vill att fler ska anställas inom till exempel elevhälsa och administration för att lärare ska kunna fokusera mer på sitt pedagogiska uppdrag. Vi vill satsa på barn med särskilda behov och på särbegåvade barn så att deras lärandemöjligheter och arbetsmiljö förbättras. Vi vill även införa fysisk aktivitet på schemat varje dag och en matreform. Sammantaget medverkar allt detta till bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö med studiekvalitet och studiero.