Matkvalitet är viktigt för såväl vuxna som barn. Sverigedemokraterna vill genomföra en kostreform i förskolan och skolan. Skolmaten ska tillagas på plats eller in mindre närliggande enheter och råvarorna ska i möjligaste mån vara lokalt producerade vilket är bra ur kvalitets-, miljö- och hälsoaspekter. Näringsrik och vällagad kost påverkar både välmående och prestation positivt och ett bra val av råvaror är gynnsamt för miljön och för bibehållandet av vårt öppna landskap. Kött från djur som slaktats utan bedövning ska inte köpas in till svenska skolor eller förskolor och kosten ska inte anpassas efter religiös mathållning.