Sverigedemokraterna vill genomföra en kostreform i förskolan och skolan. Skolmaten ska tillagas på plats och råvarorna vara lokalt producerade i möjligaste mån. Råvaror ska hålla god kvalitet och högt näringsinnehåll. Det är bra ur kvalitets-, miljö- och hälsoaspekter. Matkvaliteten i förskolan och i skolan är viktig för såväl vuxna som barn. God matkvalitet, att äta varierat så att man får i sig alla näringsämnen och att äta relativt ofta och regelbundet är viktigt för barn och ungdomar som utvecklas och är aktiva. Näringsrik och vällagad kost påverkar vårt välmående och vår prestation i allt vi människor gör. Inte minst viktigt är att bra val av råvaror påverkar miljön och vårt öppna landskap positivt. Önskvärt är att alla skolor inrättar tillagningskök istället för att ha mottagningskök. Ett statligt bidrag till detta bör ges. Stimulansbidraget ska möjliggöra ombyggnad av kök och en omställning av upphandlingen av råvaror. Kött från djur som slaktats utan bedövning ska inte köpas in till svenska skolor.