Utlänningar som befinner sig i Sverige utan tillstånd, illegala, har blivit allt vanligare på senare år, som en följd av den oansvariga migrationspolitiken. Det kan vara människor som fått utvisningsbeslut som inte verkställts, människor som gått under jorden eller sådana som kommit illegalt till Sverige och undgått kontakt med svenska myndigheter.

Att leva som illegal är att stå utanför samhället och dess skyddsnät. Det är det yttersta utanförskapet, och innebär att endast illegalt arbete eller regelrätt kriminalitet står till buds för att överleva. I minst ett fall har det lett till terrorism mot det svenska folket. Det får aldrig accepteras.

Respekten för svensk lagstiftning kräver dock att fattade beslut efterlevs. Har man fått sitt ärende prövat i flera instanser, av domstol såväl som av myndighet, och befunnits sakna skäl för att stanna i Sverige, ska man lämna landet. Sverigedemokraterna vill därför ändra på lagstiftning och skjuta till resurser för att hela samhällsapparaten kan enas i att bekämpa skuggsamhället i alla dess delar. Det ska inte gå att gå under jorden, stanna som illegal, och bli en del av skuggsamhället.

Ansvariga myndigheter ska genomföra en storskalig kartläggning av antalet tillståndslösa i Sverige. Undangömmandet av illegala migranter ska kriminaliseras. Preskriptionstiderna för utvisningsbeslut ska tas bort, så att de inte slutar gälla efter ett par år. Polisen ska prioritera genomförandet av inre utlänningskontroller för att upptäcka illegala migranter. De ska få större befogenheter för detta, men också ordentliga resurser. Myndigheter som Skatteverket, Migrationsverket, Arbetsmiljöverket och Polisen måste också samverka i högre grad för att tillse att beslut i utvisningsärenden verkställs snabbare.