Skuldsanering ska vara möjligt för den som inte har möjlighet att betala sina skulder under överskådlig tid. För företagare ska tiden normalt vara kortare eftersom företag löper risk att drabbas av skulder som de inte själva haft samma möjlighet att påverka. Skuldsanering är endast till för personer med mycket höga skulder. Utgångspunken är att den som kan, i första hand ska få hjälp att själv klara upp sin ekonomi.