Beslöjning kan i somliga fall vara ett uttryck för religion, eller i andra fall ha kulturella grunder. Sverigedemokraterna anser att religionsfriheten är viktig, men i begreppet innefattas också rätten att välja bort religion. Idag växer många unga upp i olika former av hederskulturer eller under normer där de står under påtryckningar att bekänna sig till och utöva en viss tro. Slöjan kan i vissa fall vara ett uttryck för sådana påtryckningar och kan i så fall utgöra en barriär från att fullt ut dela den frihet som bör tillkomma alla i Sverige. Sverigedemokraterna vill därför av hänsyn till de unga flickor som berörs inte tillåta slöja i för- eller grundskolan.

Sverigedemokraterna vill också helt förbjuda användningen av burka och niqab eller andra typer av heltäckande beslöjning i offentlig miljö. Heltäckande beslöjning är ett uttryck för en reaktionär och kvinnoförkastande kultur som inte hör hemma i ett öppet och jämställt samhälle.

Sverigedemokraterna är emot diskriminering, men att arbetsgivare inom rimliga gränser bestämmer vilken klädsel som ska gälla på arbetsplatser kan inte anses utgöra diskriminering. På samma sätt är det viktigt att offentliga representanter, som poliser och myndighetsföreträdare, i sin tjänsteutövning framstår som neutrala och sakliga. Därför vill vi inte att sådana företrädare i sin tjänst ska tillåtas bära plagg eller symboler som har religiösa förtecken.