Det behövs en mer restriktiv reglering när det gäller tillhandahållandet av kortfristiga konsumtionskrediter. Detta för att förhindra att kreditgivare utnyttjar en svagare parts ekonomiska utsatthet. Det kan finnas situationer då denna typ av lån kan vara användbara och förmånliga för den enskilda individen, men det är viktigt att marknadsaktörerna följer ett regelverk som sätter konsumentens skydd i centrum. Enligt konsumentverket, som granskat SMS-lån, visar det sig att flera av bolagen som erbjuder snabblån brister i den mycket viktiga kreditprövningen. Kreditgivare som grovt åsidosatt sin skyldighet till kreditprövning ska kunna förvägras möjligheten att vända sig till Kronofogdemyndigheten för att driva in sin fordran.