Tullverket har en stark årlig ökning av tullärenden men myndigheten har samtidigt haft försämrad organisatorisk kapacitet den senaste tiden. Sverigedemokraterna vill vända utvecklingen för att kunna hålla kontroll vid landets gränser och för att kunna kontrollera de saker som smugglas in i Sverige. Det handlar bl.a. om narkotika, alkohol, tobak, vapen och andra illegala varor. Men Tullverket behöver också större befogenheter att ingripa när misstänkt stöldgods förs ut ur landet. Sverigedemokraterna vill förstärka Tullverkets verksamhet ekonomiskt och utbilda mer personal för att de ska klara uppdraget att bidra till att motverka smuggling och kriminalitet.