Somaliland är benämningen på den del av norra Somalia som till skillnad från övriga Somalia varit ett brittiskt protektorat. De är de facto självstyrande med välfungerande institutioner och återkommande fria val, samt har till skillnad från det krigsdrabbade Somalia haft en fredlig och förhållandevis stabil samhällsutveckling. Utöver detta fungerar de som ett gott föredöme för andra delar av världen varför vi menar att de, under förutsättning att religionsfrihet även införs på pränt, ska erkännas som en självständig stat. Detta kan möjliggöra nya investeringar och handelsmöjligheter, samt bidra till varaktig stabilitet. Vi bör därför särskilt rikta vårt stöd dit och stärka de diplomatiska förbindelserna.