Varje år omkommer ungefär 900 barn i Sverige. Cirka hälften av dessa avlider i samband med födseln. I de fall detta händer kan modern då ta ut 30 dagar av föräldraförsäkringen. Om ett barn däremot går bort senare i livet får föräldrarnaendast ta ut tio dagar vardera med tillfällig föräldrapenning. Dessa kan också kombineras, det vill säga att modern kan ta ut 30 dagar om barnet dör vid födseln och pappan tio dagar i tillfällig föräldrapenning. Om dödsfallet leder till att föräldrarna får nedsatt arbetsförmåga, finns möjligheten till sjukpenning. Vi anser att man i sin värsta av alla sorger ska slippa gå igenom en utdragen process med Försäkringskassan för att kunna förbli sjukskriven. Därför menar vi att varje vårdnadshavare ska erhålla en lagstadgad rätt att vara ledig i en månad (22 dagar) med ersättning i form av tillfällig föräldrapenning om dennes barn, vars ålder understiger 18 år, avlider.