Sverigedemokraterna är för en statlig reglering inom spelpolitiken där detta är möjligt. Krav ska ställas på svenska spelbolag att aktivt identifiera spelare som kan antas ha problem med spelandet och vidta åtgärder för att förhindra att spelare fastnar i missbruk. Genom statlig kontroll vill vi säkerställa att spelbolagens huvudsakliga syfte inte är att förmå någon att spela bort sina tillgångar till den grad att enskildas liv fördärvas.
Spelbolagen ska inte tillåtas att utnyttja enskildas trångmål eller förhoppningar om att spelvinster ska vara lösningen på ekonomiska problem. Således bör det inte vara tillåtet för någon, oavsett om det är staten, en förening eller ett företag, att bedriva lotteriverksamhet på kredit i Sverige. Det innebär att undantag från förbudet att bedriva spel eller lotteriverksamhet, oavsett skäl, inte ska få göras.
Sverigedemokraterna vill minimera alla former av aggressiv marknadsföring av spel. I marknadsföringen av spel får därför chansen att vinna inte framställas som större än vad den är, exempelvis genom att framhäva att betydande vinstchanser förpassas om man inte deltar i spelet. Vi anser även att lockerbjudanden, såsom bonuserbjudanden, bör vara helt otillåtna även vid första speltillfället hos en spelleverantör. Vi är även skeptiska till telefonförsäljning av lotter.