Folkhälsoperspektivet är centralt i sverigedemokratisk syn på spel och lotteri, på grund av önskan att minimera risken för att personer som spelar ska utveckla spelberoende och fastna i en spelproblematik. 2019 trädde licenssystemet på spelmarknaden i kraft. Vi stod bakom omregleringen men är samtidigt beredda att vid behov vidta åtgärder för att komma till rätta med problem som omregleringen inte lyckas komma tillrätta med._x000D_
Det ska inte vara tillåtet för någon aktör att bedriva lotteriverksamhet på kredit i Sverige som i dag. Menar man allvar med att bekämpa spelberoende så ska det inte ges undantag för att sälja lotter på kredit, särskilt när betalningsmetoderna är så många i dagens samhälle._x000D_
Sverigedemokraterna vill motverka aggressiv marknadsföring av spelreklam. Det bör bland annat vara otillåtet med marknadsföring av spel om det framstår som att chansen att vinna är större än vad den är, exempelvis genom att framhäva att betydande vinstchanser förpassas om man inte deltar i spelet. Sverigedemokraterna anser även att lockerbjudanden, såsom bonuserbjudanden, bör vara helt otillåtna även vid första speltillfället hos ett spelbolag. Som en del i att hantera problematiken med aggressiv och påträngande spelreklam bör det utredas om olika typer av spel kan riskklassificeras._x000D_
Stora delar av föreningslivet och andra allmännyttiga ändamål får betydande delar av sina intäkter från lotteriförsäljning. Sverigedemokraterna anser att det är viktigt med en spel- och lotteripolitik som även fortsättningsvis bidrar till föreningslivet._x000D_