Den svenska kulturen, där vårt gemensamma arv, språk, traditioner och en stor mångfald av yttringar ingår, binder samman det svenska samhället. Konst, böcker, spel och film till traditioner, seder och bruk, språk och kunskap om Sveriges historia inverkar på vår förmåga att förstå och kommunicera med varandra. Kulturbegreppet i stort skulle kunna liknas vid språk, det vill säga att kulturen kan låna uttryck från andra kulturer, uttryck kan tillkomma eller försvinna. Vissa språk kan vara mer eller mindre lika varandra, men ändock är det oftast enkelt att skilja olika språk ifrån varandra. Kultur är ett ord som kan inrymma väldigt mycket, och vi är medvetna om att kulturbegreppet kan definieras på många olika sätt. Sverigedemokraterna är ett parti som menar allvar med att kulturen är en central del av livet, politiken och samhällsbygget. Vi behöver kultur för att inte bara överleva, utan leva ett fullgott liv. Vi behöver kultur för att det binder oss samman, skapar förutsättningar för relationer och utvecklar vår livskvalitet. En särskilt viktig roll har kultur som tillväxtfaktor för ett starkt socialt kapital.