Sverigedemokraterna ser med stor vikt på Nordens gemensamma historia och kulturarv, men också gränsöverskridande arbetsmarknadsregioner och ideellt idéutbyte. Sverigedemokraterna betraktar Sverige som, i fallande ordning, en del av en nordisk, europeisk, västerländsk och global gemenskap. I linje med det vill vi särskilt arbeta för att stärka den nordiska identiteten och bredda och fördjupa det nordiska samarbetet och sammanhållningen. Med viktiga byggstenar som den skandinaviska språkförståelsen och gemensamma värderingar kring välfärdsstaten och sociala skyddsnät så vilar ett utvecklat nordiskt samarbete på en stabil och trygg grund.