Systembolaget spelar en roll för folkhälsan då man har ett samhällsansvar genom att försäljningen kontrolleras eftersom de ålderskontroller som Systembolaget genomför är viktiga för att stävja alkoholkonsumtion bland unga. Samtidigt har det på senare tid blivit allt vanligare med lokala vinodlingar, bryggerier och brännerier i Sverige. En ny hantverkstradition håller på att etablera sig i landet sedan monopolet för tillverkning av alkoholhaltiga drycker avskaffades. Förutom att det skapar både jobb och tillväxt på framförallt landsbygden bidrar det också till ökad turism. För att dessa verksamheter ska kunna växa till sig ännu mer och främja landsbygdsturism, företagande och arbetstillfällen är det nödvändigt att det även i Sverige blir tillåtet med gårdsförsäljning av lokalt producerade alkoholhaltiga drycker. För att inte rubba Systembolagets ställning och garantera vissa uppfyllda krav skulle de svenska småproducenterna kunna bli licensierade ombud för Systembolaget.