Elever behöver bättre stöd för att hitta rätt val av vidareutbildning och framtida yrkesväg. Studie- och yrkesvägledarnas roll och ansvar behöver förtydligas, utökas och samordnas. Digitalt vägledningsstöd behöver utvecklas.