Anställningsbarhet för eleverna ska genomsyra skolväsendet. När utbildningar utformas och utbildningsinnehåll planeras ska siktet vara inställt på elevers anställningsbarhet och anpassas till samhällets och arbetsmarknadens behov. Studie- och yrkesvägledningen är viktig både i grundskolan och i gymnasiet. Elever behöver i större utsträckning få kontinuerlig koppling till yrkeslivet genom skola och utbildning, och i större utsträckning få kontinuerlig information och stöd av studie- och yrkesvägledning i skolan. Vägledningen ska genomsyra skolverksamhet och de olika professionerna i skolan. Rektorer, studie- och yrkesvägledare, lärare och annan skolpersonal ska samverka inom skolverksamhet för att integrera vägledning med skolundervisning och annat i elevers skoldagar, med sikte på elevernas framtid i yrkeslivet.