Sveriges stöd till Taiwan grundas i en gemenskap mellan de demokratiska staterna och vikten av att vara en motpol till ett aggressivt Kina som utgör ett hotar mot landet. De ekonomiska och vetenskapliga framstegen som Taiwan har gjort är omfattande och det finns en stor potential för Sverige att samarbeta med landet. Sverigedemokraterna menar att detta stöd.

Sverige bör även verka för att Taiwan ges plats i de stora internationella organisationerna, som t ex FN-s generalförsamling, WHO och WHA.