Sveriges tandvård bygger på att vi gemensamt finansierar den via skattsedeln. Detta innebär således att tandvården är dimensionerad för de människor som i första hand bor här.  För svenska medborgare gäller ovillkorligen samma villkor, dvs. full tillgång till svensk tandvård där våra nationella lagar och regler tillämpas. Detta gäller även i stor utsträckning för EU-medborgare och personer som har ett arbetstillstånd exempelvis i form av ett gällande blåkort samt barn till personer som har ett giltigt uppehållstillstånd. Avseende vuxna med TUT/PUT gäller fri tillgång till akuttandvård samt tandvård som inte kan anstå. För att få tillgång till fullständig tandvård kan man kvalificera sig genom att ha arbetat motsvarande heltid under de senaste två åren, eller genom att teckna en försäkring eller betala själv via lån. För asylsökande vuxna och barn erbjuds akut tandvård, resterande tandvårdsinsatser ska finansieras på egen hand genom försäkring eller lån. Avseende illegala utlänningar gäller enbart tillgång till akut tandvård, dock med fullt betalningsansvar. Med tydliga regelverk avseende icke-medborgares rätt till skattefinansierad välfärd minskar obönhörligen belastningen på tandvården.