Det ska vara tryggt att beställa och åka taxi. Priserna ska vara rimliga så att inte oseriösa aktörer kan utnyttja exempelvis turister eller andra som besöker Sverige. Taxibranschen bör ha möjlighet till körningar på samma områden som kollektivtrafiken. Det finns en ny kategori av beställningstaxi som inte behöver någon märkning och som kan beställas för körning från en plats till en annan, men där passagerare som inte bokat taxin inte behöver köras. Dessa fordon ska märkas för igenkänning för beställaren. Registreringsskylten bör ha en smal gul markering som sträcker sig över en siffra eller bokstav i början eller slutet av registreringsskylten. Det gör att fordonet enklare känns igen med en anonym metod.