Det ska vara tryggt att beställa och åka taxi. Priserna ska ligga inom rimliga nivåer så att inte oseriösa aktörer ska ges möjlighet att utnyttja exempelvis turister eller andra som besöker Sverige. Sverigedemokraterna vill underlätta för taxibranschen genom att tillåta taxi att köra överallt, där kollektivtrafiken får köra. Det finns en ny kategori av beställningstaxi, en kategori som idag inte behöver någon märkning och som kan beställas från punkt till punkt men inte plocka upp passagerare som inte bokat taxin. Vi vill att dessa fordon ska märkas så de går att känna igen för beställaren. Vi anser att registreringsskylten bör ha en smal gul markering som sträcker sig över en siffra eller bokstav i början eller slutet av registreringsskylten, då blir fordonet mer igenkänningsbart men även anonymt då man slipper övrig märkning.