Sverigedemokraterna har länge varit tydliga med att det krävs åtgärder för att stoppa den hänsynslösa människohandel som följt i spåren av organiserat tiggeri. Andelen fall av misstänkt människohandel har fyrdubblats under de senaste tre åren och i drygt hälften av fallen rör det sig om människohandel för sexuella ändamål. Även människohandeln med barn har ökat och majoriteten av de offer som utnyttjas för sexuella ändamål och för tiggeri är flickor.

Samtidigt är tiggeriproblematiken stor och växande. Människor störs, oroas och påverkas negativt av tiggarna och de kåkstäder som blir allt vanligare i och kring våra samhällen. Hitresta tiggare ockuperar privat mark och förstör för näringsidkare, och våra parker, där barn leker, används inte sällan som toaletter. Utöver detta utnyttjas även många av tiggarna när de förs till Sverige för att samla pengar åt kriminella ligor.
Medan skärpta straff för människohandel kan ha en viss avskräckande effekt lär det knappast förhindra agerandet i någon större utsträckning. Vi ser det därför som en nödvändighet att slå till mot inkomstkällan för människohandlarna genom att förbjuda tiggeriet.