Sverigedemokraterna har länge varit tydliga med att det krävs åtgärder för att stoppa den hänsynslösa människohandel som följt i spåren av organiserat tiggeri. Idag har regeringen avsagt sig ansvaret i frågan, och flera kommuner har infört lokala förbud. Kommunerna som tagit ansvar för att motverka den utsatthet som tiggeriet medför har kritiserats. Deras beslut har överklagats. Staten måste nu ta sitt ansvar och reglera frågan.

Människor störs, oroas och påverkas negativt av tiggarna och de kåkstäder som blivit allt vanligare i och kring våra samhällen. Hitresta tiggare ockuperar privat mark och förstör för näringsidkare, och våra parker, där barn leker, används inte sällan som toaletter. Utöver detta utnyttjas även många av tiggarna när de förs till Sverige för att samla pengar åt kriminella ligor.

Medan skärpta straff för människohandel kan ha en viss avskräckande effekt lär det knappast förhindra agerandet i någon större utsträckning. Vi ser det därför som en nödvändighet att slå till mot inkomstkällan för människohandlarna genom att förbjuda tiggeriet.