I den tillfälliga lagen från 20 juli 2016 är huvudregeln för uppehållstillstånd av asylskäl att dessa skall vara tillfälliga och omprövas med jämna mellanrum. Sverigedemokraterna menar att lagen bör permanentas i detta avseende.
Under våren 2018 antog den förra riksdagen ett tillägg i den tillfälliga lagen som innebär att personer som sökt asyl i Sverige såsom barn, men som under väntetiden bedömts vara äldre än 18 år, och fått avslag eftersom de saknar skyddsbehov, ska beviljas uppehållstillstånd ändå. Lagen öppnar också för att personer som överhuvudtaget inte kunnat göra sin identitet styrkt, inte ens sannolik, ändå ska beviljas uppehållstillstånd. Detta tillägg har mötts av hård kritik från många olika rättsinstanser, främst Lagrådet, som skrivit att gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas.
Sverigedemokraternas hållning är att denna och andra ändringar i den tillfälliga lagen genast måste rivas upp. De som beviljats tillstånd ska hänvisas att ansöka om ett nytt uppehållstillstånd på andra grunder. I annat fall ska de återvända till sina hemländer, i enlighet med det ursprungliga avslags- och utvisningsbeslutet.