Det är viktigt att arbeta för att främja ett minskat tobaksbruk eftersom det är viktigt att värna folkhälsan för såväl de som brukar tobak som för de som utsätts för passiv rökning. Vårdcentraler bör erbjuda insatser för rökavvänjning precis som de bör för alkoholrådgivning och kostrådgivning. Hälso- och sjukvården har en viktig roll när det gäller individuellt förebyggande hälsofrämjande arbete.