Det finns ett behov en bättre tillsyn och av mer frekvent granskning och uppföljning av trossamfund och föreningar än i dag och därför bör myndigheten för stöd till trossamfund få ökade resurserna för detta . Vid sidan om detta behöver vi däremot reducera samfundsstödet och tills vidare frysa utbetalningar till de samfund som inte följer kraven på demokrati och jämställdhet på ett tillfredsställande sätt.