Vi ser ett behov en bättre tillsyn och av mer frekvent granskning och uppföljning av trossamfund och föreningar än i dag och vill därför öka resurserna för detta ändamål till myndigheten för stöd till trossamfund. Vid sidan om detta behöver vi däremot reducera samfundsstödet och tills vidare frysa utbetalningar till de islamiska förbund som inte följer kraven på demokrati och jämställdhet på ett tillfredsställande sätt.