Tullverket har länge åsidosatts av tidigare regeringar och har idag för små resurser i förhållande till samhällets behov. Det finns många fördelar med handel och utbyte med omvärlden, men det ställer samtidigt ökade krav på kontroll, bland annat för att förhindra illegal införsel av narkotika, vapen etc. Det innebär att Tullverket behöver mer resurser och mer långtgående befogenheter att utföra de kontroller som behövs. Inte minst behöver Tullverket höja sina ambitioner vad gäller utförsel av stöldgods från Sverige.