Vi vill återinföra de tvååriga praktiska gymnasieprogrammen. Alla ungdomar är inte motiverade att studera teoretiska ämnen på gymnasiet, utan en del vill snabbt ut på arbetsmarknaden och börja försörja sig själva. Elever ska kunna komplettera sin tvååriga gymnasieutbildning med ett teoretiskt tredje år i gymnasieskolan.