Ungdomars individuella intresse och kompetensinriktning samt samhällets och arbetsmarknadens behov ska tas i beaktande i större utsträckning inom skola och utbildning. Det finns ett stort arbetskraftsunderskott på arbetsmarknaden inom flera yrkesinriktade, hantverks- och praktiskt inriktade områden. Det tvååriga gymnasiet för praktiska och estetiska linjer ska återinföras. Det möjliggör i större utsträckning att få arbete direkt efter gymnasieutbildningen utan längre tids teoretiska studier, vilket inte heller passar alla elever. Vill man som elev efter genomgången tvåårig gymnasieutbildning läsa in högskolebehörighet, så ska det vara möjligt genom att läsa in ett tredje år i gymnasieskolan.